Правци вишечасовних, једнодневних излета утврђени су на основу препорука и упутстава Министарства просвете као и захтева програмских садржаја, а на предлог одељењских већа и сагласност Савета родитеља.

Излети ће се реализовати само ако се обезбеди пристанак 70% родитеља и сагласност Министарства просвете. Дани у којима се реализују излети и екскурзије имаће карактер радних односно наставних дана.

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

 

Излети и екскурзије за школску годину 2019/20

 

1. разред

Београд - Мали Дунав, мај 2020.

 

2. разред

Засавица, септембар/октобар 2019.

 

3. разред

Нови Сад - Сремски Карловци, септембар 2019.

 

4. разред

Топола - Аранђеловац, септембар 2019.

 

5. разред

Крагујевац, септембар 2019.

 

6. разред

Струганик - Ваљево - Бранковина, септембар 2019.

 

7. разред

Деспотовац - Манасија - Ресавска пећина, септембар 2019.

 

8. разред (два дана)

Тара - Мећавник - Сирогојно, Хотел „Бели бор“, Сирогојно, октобар 2019.