Josif Pančić

Слободне активности

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Име и презиме учитеља

Слободне активности

Маја Марковић Спортска секција
Ликовна секција
Ивана Марковић Рецитаторска секција
Ликовна секција
Љиљана Јованоски Математичка секција
Ликовна секција
Данијела Максимовић Спортска секција
Ликовна секција
Мирјана Ђукаловић Драмска секција
Ликовна секција
Ива Иванчевић Илић Математичка секција
Ликовна секција

Зоран Гаврић

Спортска секција

Радмила Жежељ-Ралић

Драма и покрет

Бојана Плавшић

Спортска секција

Јована Калезић

Спортска секција

Сандра Мирчић

Ликовна секција

Татјана Филиповић

Ликовна секција

Радмила Вукић

Математичка секција

Сандра Планић

Ритмичка секција

Јасмина Ђорђевић

Драмска секција

Драгана Мирковић

Математичка секција

Силвана Лазић

Рецитаторска секција

Мирјана Ковачевић

Ликовна секција

Јован Мицић

Спортска секција

Снежана Милаковић-Лакић

Спортска секција

Гордана Симовић

Математичка секција

Споменка Марковић

Математичка секција

Здравка Говедарица

Математичка секција

Сузана Милаковић

Математичка секција

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

Име и презиме наставника

Слободне активности

Бојана Орбовић Рецитаторска секција
Граматичка секција

Марија Димитријевић

Рецитаторска секција

Душан Павловић

Математичка секција

Оливера Крстић

Енглески језик

Ивана Јовановић

Енглески језик

Маја Веселиновић

Енглески језик

Катерина Новаковић

Француски језик

Милосав Дабетић

Француски језик

Мр Весна Албијанић

Биолошка секција

Мирјана Димитријевић

Географска секција

Славољуб Васић

Машинство и саобраћај

Мирослав Радић Информационо комуник. тех.
Енергетика
Милан Милојевић Ракетно моделарство
и бродомоделарство
Александра Обрадовић Електротехника
Електроника

Данка Петровић

Грађевинска и архитектонска

Снежана Билбија

Ликовна секција

Драгана Ристић

Ликовна секција

Радмила Јовићевић

Спортска секција

Радоје Гледовић

Спортска секција

Милица Белаћевић

Спортска секција

Зоран Илић

Спортска секција

Петра Стојковић

Музичка секција

Милица Ракић

Музичка секција

Маријана Додовић Копања

Верска секција

Данијела Бојковић

Културно уметничка секција

Биљана Лазаревић

Грађанска секција

 

Ви сте овде: Почетна Настава Слободне активности