Josif Pančić

Размена и продаја старих уџбеника

Поштовани родитељи,

овогодишња размена и продаја старих уџбеника обавиће се у четвратак, 21. jуна од 9h до 12h у просторијама наше школе.

 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Буквар „Игра словима“
 • Читанка„Различак“

Klett

Зоран Гаврић, Мирјана Ковачевић

Рада Жежељ

Математика

 • Уџбеник

Novi Logos

Ива Иванчевић, С. Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 1-2

Klett

Зоран Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура

 • Музичка култура

Novi Logos

Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

Енглески језик

 • Discoverry Island Starter А

Akronolo

Tessa Lochowski

 

ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Маша и Раша, ЦАРСТВО РЕЧИ
 • Маша и Раша, О ЈЕЗИКУ
 • Маша и Раша СЛОВО ДО СЛОВА

Klett

Радмила Жежељ Ралић

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

Свет око нас

Маша и Раша – СВЕТ ОКО НАС

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Klett

Биљана Животић

Музичка култура

 • Музичка култура

Klett

Др Гордана Илић

Енглески језик

 • OUR DISCOVERY ISLAND 1

- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Маша и Раша, РЕКА РЕЧИ
 • Маша и Раша, О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ Ралић

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

Природа и друштво

Маша и Раша – ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Klett

Радмила Жежељ Ралић

Музичка култура

 • Певам, свирам, слушам

Nova škola

М.Ћук, З.Јевтић, С.Илић

Енглески језик

 • OUR DISCOVERY ISLAND 2
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • РЕЧИ ЧАРОБНИЦЕ
 • О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ Ралић

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Сенка Тахировић
Сенка Тахировић, М.Степановић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Bigz

С. Благданић, З. Ковачевић, С. Јовић, М. Тадић

Музичка култура

 • Музичка култура

Klett

Др Гордана Илић

Енглески језик

 • DISCAVER ENGLISH 1
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

Kate Wokeman

 

ПЕТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка 5

 • Граматика 5

Klettt

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Математика – Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вулевић

Биологија

 • Биологија 5

Gerundijum

Т. Прибићевић, Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић

Географија

 • Географија 5

Novi Logos

Марко Јоксимовић

Историја - Историја 5

 

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Музичка култура

 • Музичка култура 5

Креативни центар

Владица Илић

Ликовна култура

 • Ликовна култура 5

БИГЗ

Миливој Мишко Павловић

ТИО - Уџбеник 5

Novi Logos

Жељко Васић, др Дијана Каруовић

 

Информатика и
рачунарство

Novi Logos

Мира Љубичић

Енглески језик

Wider World 1

Akronolo

B. Hastings, S. McKiniay, L. Edwards

Француски језик

Et toi 1

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек, Г. Луис

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка 6

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

 

Klett

 

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић

Биологија 6

Novi Logos

Драгана Миличић, Имре Кризманић

Географија 6

Novi Logos

С. Вујадиновић, Р. Голић

Историја – Историја 6

 

Novi Logos

Д. Лопандић, М. Векић Кочић, Д. Кочић

Физика 6

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Klett

Марина Радојевић

Музичка култура 6

Novi Logos

Д. Михајловић, А. Паладин

Ликовна култура 6

ЗУНС

З. Милинковић

ТИО - Уџбеник 6

Едука

Зоран Д. Лапчевић

Енглески језик – Discover English 3

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Izabella Hear n

Jayne Wildman

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек

 

СЕДМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Пут

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

С. Милојевић, Н. Вуловић

Биологија 7

Герундијум

М. Топић, Т. Миљановић, Т. Лазаревић

Географија 7

Novi Logos

Д. Шабић, С. Вујадиновић, М. Милинчић

Историја – Историја 7

Novi Logos

Ч. Антић, М. Божић

Физика 7

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 7

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 7

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 7

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 7

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 4

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey

I. Hearn

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек

 

ОСМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Речи мудрости

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вулoвић

Биологија 8

Novi Logos

Г. Субаков

Географија 8

Novi Logos

С. Зрнић, Н. Бировљев

Историја – Историја 8

 

Novi Logos

П. Симић, И. Петровић

Физика 8

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 8

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 8

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 8

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 8

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 5

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey,

Chaterine Bright

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек