Дечја недеља

Од 1.10. до 7.10.

обележавамо

 

највише се говорило о

 

  

а најрађе се

 

неко је сам

 

 

неко у пару

 

а неко екипно

 

цртежи су се користили и практично

 

НАЈВАЖНИЈА СТВАР

 

ДРУГАРСТВО